TASHKENTSKOYE AVIATSIONNOYE PROIZVODSTVENNOYE OBEDINENIE IMENI V.P. CHKALOVA (Tashkent Aircraft Production Enterprise named for V.P. Chkalov) Tashkent plant established 20 November 1941 on arrival of first elements of GAZ-84 (formed 1932…