REGIA

IAR changed name 1940 to Regia Autonoma Industria Aeronautica Romana, still being known as IAR.

Read 79 times